ตามธรรมเนียมแล้ว พ่อของเจ้าสาวยืนหยัดอยู่ข้างใดในขบวนแห่?

นี่คือสิ่งที่พ่อของเจ้าสาวเดินตามประเพณีในระหว่างขบวน